Östra Aros socks

Östra Aros var det namn som gavs åt staden som vi idag känner som Uppsala.
Aros betyder åmynning och syftar till den plats Fyrisån möter Mälaren.
Anna Friberg, designern som designat mönstret har haft Fyrisån som inspiration till detta mönster. Vill du följa Anna på Instagram hittar du henne på @Yarnesty

This product can only be viewed by members.