Sol Angelicas Sockor

”Långt tillbaka i tiden, för många hundra år sedan, vandrade Tengel den onde ut i ödemarken för att sälja sin själ till satan. Han blev stamfader till Isfolket.
Tengel lovades jordisk vinning mot att minst en av hans ättlingar i varje generation skulle gå i tjänst hos djävulen och utföra onda handlingar. Deras tecken skulle vara de kattgula ögonen, och de skulle besitta trolldomskrafter. Och en gång skulle det födas en, som ägde större övernaturlig förmåga än världen skådat. Förbannelsen skulle vila över ätten, tills man fann platsen där Tengel den onde grävt ned kitteln han använde, då han kokade häxbrygden som frammanade Mörkrets furste.
Så säger legenden. Om den är sann, vet ingen.
Men en gång på 1500-talet föddes en drabbad ättling av Isfolket. Han försökte vända det onda till det gott istället, och kallades därför Tengel den gode. Det är om hans familj denna saga handlar. Eller kanske den mest av allt handlar om kvinnorna i hans ätt.”
Detta är prologen till den fantastiska familjekrönikan “Sagan om Isfolket” av Margit Sandemo. Huvudpersonen i seriens andra bok är Sol Angelica av Isfolket. Hon försöker att motarbeta sin mörka sida, men om hennes familjemedlemmar svävar i fara skyr hon inga medel att skydda dem. Detta tillsammans med faktumet att hon är en häxa som lever på 1500-talet gör hennes liv besvärligt.
Sol Angelica är en karismatisk och stark kvinna och hon gjorde stort intryck på mig när jag läste böckerna. Hon är verkligen en av mina favoritkaraktärer i bokserien! Så beskriver designern Anna Friberg, även känd som @Yarnesty på Instagram, sitt mönster.

This product can only be viewed by members.