Vesterby Crea No 18

VesterbyCrea.No.18 är en sweater stickad i ett halvpatent mönster. Modellen stickas uppifrån och ner och du börjar med översta delen av ryggen i ett halvpatent mönster. Framstycket skapas genom att du stickar en skuldra åt gången med ökningar och stickar sedan ihop med extra uppläggningsmaskor. Framstycket stickas fram och tillbaka i halvpatent på samma sätt som bakstycket. Kroppen stickas genom att fram- och bakstyckets delar samlas ihop och de sammanfogade delarna stickas runt i halvpatent. Kroppen avslutas med en kort dubbelstickad kant och italiensk avmaskning. Maskorna till ärmen plockas upp längs ärmöppningen och stickas runt i halvpatent. Ärmarna avslutas med en kort dubbelstickad kan och italiensk avmaskning.
Sweatern är helt monteringsfri.

This product can only be viewed by members.